Drift & förvaltning

Webb- och mobilapplikationer behöver tas om hand för att upprätthålla en säker drift och kunna möta nya krav. Vi övervakar och säkerställer en fungerande drift samt erbjuder support och serviceavtal. Det innebär att du har en och samma kontaktväg för alla frågor kring drift, uppdateringar och fel, med ett team av systemutvecklare redo att hjälpa till - oavsett problem.

Kontakta oss