Föreningssupport

Föreningssupport är ett medlemssystem och medlemsregister som effektiviserar medlemskap, ekonomi och kommunikation i föreningen. En webbaserad tjänst med funktioner för fakturering, medlemsregistrering, betalningar, gåvor, e-postutskick och SMS.