Med serviceavtal för din webbplats, mobilapp eller system får du en utökad trygghet där vi säkerställer att uppgraderingar och hälsokontroller genomförs löpande. Vi installerar uppgraderingar av CMS och gör versionuppdateringar av ramverk, åtgärdar fel och utvecklar nya features som inte ingår i ordinarie support.


Vilar allt på dina axlar?

Hör av dig till oss

Jag vill prata serviceavtal