Workifyapp.se

Produktwebb för SaaS-tjänsten Workify med syfte att marknadsföra tjänsten, kundberättelser och samla leads

Uppdraget

Workify är ett system för orderhantering utvecklat specifikt för åkeribranschen. Med deras produkt strävar företaget efter att skapa genuint affärsvärde för sina kunder – både idag och imorgon. Den stora visionen är att digitalisera och framtidssäkra åkeribranschen. Givetvis ska det även återspeglas i deras webbplats.

Lösningen

Apptech skapade enligt uppdrag en smidig marknadswebb som agerar ansiktet utåt för Workify och dess innovativa funktionalitet. 

  • Stöd för språkhantering
  • Supportchat (Zendesk)
  • Nyheter och kundreferenser
  • Kontaktformulär

Arbetets omfattning

Front-end
Design
Back-end

Resultatet

Resultatet är en enkelt navigerbar marknadswebb där kunden själv smidigt kan ansvara för editering och anpassning efter företagets behov.

Besök workifyit.com

Nästa referenscase

Kundcase Primass 1200X900px Start

Primass är ett webbaserat system med iOS- och Androidappar som hjälper anordnare...

Primass LSS-system

Webbapp SaaS Mobilapp Tech för CTO BankID