Skanska

En digital pärm för interna utbildningsprogram. MittProgram.se är en webbaserad plattform för Skanskas interna utbildningsprogram.

Uppdraget

Skanska erbjuder en rad befattningsspecifika program som syftar till att ge personal en enhetlig grundkompetens inom olika befattningar. Scheman, uppgifter, information och deltagarlistor hanterades till stor del analogt och resulterade i många pärmar att underhålla. Tillsammans med reklambyrån ohappa fick vi i uppdrag att digitalisera Skanskas utbildningspärmar, där ohappa stod för grafisk form och vi för den tekniska utvecklingen.

Lösningen

En komplett kommunikationsplattform där allt ifrån inbjudningar av deltagare, föreläsare och bokning av konferensanläggningar till individuella handlingsplaner hanteras. En förlängning till befintlig LMS med ett enkelt och informativt GUI. I botten används Umbraco CMS som verktyg för att publicera och hantera innehåll.

Utbildningsschema
Varje program är uppdelade i moduler med olika moment

Formulär och uppgifter
Uppgifter med deadlines för att samla alla svar utan papper

Dokument
Alla dokument kopplade till programmet på samma ställe

Närvarolistor
Enkel avprickning på varje utbildningstillfälle

Översikt över alla program
HR-ansvarig får snabbt en bild av deltagande och status i varje program

Arbetets omfattning

Front-end
Back-end

Resultatet

"Tack vare vår nya tjänst Mittprogram har arbetet underlättats för alla administrativa led i våra utvecklingsprogram, samt givit slutanvändaren en professionell och tilltalande utbildningsportal som är lätt att nå från alla typer av enheter."

Tania
Tania Sjöberg
Kompetens- och ledarutvecklare

Nästa referenscase

Kundcase Workifyapp 1200X900px Start

Produktwebb för SaaS-tjänsten Workify med syfte att marknadsföra tjänsten, kundb...

Workifyapp.se

Webbplats Umbraco