Workify

Workify är ett molnbaserat ordersystem som hjälper transport- och logistikföretag hålla ihop informationsflödet och bli en proffsigare leverantör.

Uppdraget

Idén till att skapa Workify föddes under en innovationsdag på Hiab i januari 2017. Många av Hiabs slutkunder inom transport och logistik beskrev problemet med att hela processen - från att ta emot kundorder, dela ut information till förarna och samla in data till faktureringen idag sköttes med papper och penna. Vissa hade tittat på digitala system, som inte fungerade bra, eller var för dyra. Apptech fick i uppdrag att ta fram ett nytt system för orderhantering och trafikplanering - skräddarsytt för branschen.

Lösningen

Vi utvecklade ett webbaserat system för enkel administration av jobb, förare, artiklar och fordon. Utöver webbtjänsten har vi tagit fram en app för iOS och Android. I appen hanteras hela orderflödet. En order skapas och tilldelas en chaufför. När jobbet är klart återrapporteras och faktureras ordern, med all information samlad på en plats.

  • Orderläggning
  • Planering
  • Prislistor & artiklar
  • Dokumentation
  • Kundregister
  • Kundportal
  • Leveransbekräftelser
  • Uthyrningsmodul
  • Tidrapportering
  • Integrationer

 

Arbetets omfattning

Design
Front-end
Back-end
DevOps
Integration

Resultatet

Workify används idag av mer än 100 åkerier och innebär mindre papper, effektivare arbete & ökad kontroll. Dessutom kortare tid från utfört arbete till pengar på banken.

Ekmans Hedesunda var en av de första kunderna att delta i projektet. Innan Ekmans Hedesunda började använda Workify skötte de orderhantering, transportplanering, uppföljning och fakturering manuellt...

"Jag tog emot alla kundordrar per telefon, skrev ner på en lapp vad kunden önskade hjälp med, ringde sen ut ordern till någon av förarna. Det bästa med Workify är att jag har fått bättre överblick och kontroll över våra jobb, vi har gjort en tidsbesparing på cirka 30 timmar i veckan. Mindre manuellt arbete och betydligt bättre fakturaunderlag."

Krille
Krille Ekman
Ekmans Hedesunda
100+
Åkerier använder systemet dagligen
400 000
Ordrar har hanterats
workifyapp.se

Nästa referenscase

Kundcase Skanska 1200X900px Start

En digital pärm för interna utbildningsprogram. MittProgram.se är en webbaserad ...

Skanska

Webbplats Umbraco