Primass LSS-system

Primass är ett webbaserat system med iOS- och Androidappar som hjälper anordnare av personlig assistans att spara tid och höja kvaliteten

Uppdraget

Primass AB säljer ett administrativt system åt anordnare av personlig assistans. Vi har sedan 2013 haft ansvar över förvaltningen och fick i uppdrag att utveckla ett helt nytt system. Kraven ökade på en mer användarvänlig design och förbättrad teknik i takt med bl.a nya direktiv från Försäkringskassan och BankID-signerad tidredovisning.

Lösningen

Vi har levererat ett komplett system med stöd för hela assistansverksamheten, från rekrytering till anställning, schemaläggning, rapportering och löneunderlag. Systemet är anpassningsbart i stor utsträckning och används av assistansanordnare med 50 - 2000 anställda. Assistenter kan använda mobilappen för iOS och Android för att se sitt schema, tidrapportera och signera med BankID. Varje tidrapport attesteras och signeras av ansvarige och därefter redovisas både räkning och tidrapporter elektroniskt till Försäkringskassan.

  • Arbetsannonser
  • Ansökningshantering med matchning
  • Anställningsavtal med BankID-signering
  • Schemaläggning med ATL-kontroll
  • Tidredovisning och löneunderlag
  • Ekonomisk uppföljning i realtid
  • Dokumentation & journal för kunder
  • Integration mot Försäkringskassan

Arbetets omfattning

Front-end
Back-end
DevOps
Design
Integration

Resultatet

Primass är idag ett heltäckande system som sparar tid för både administratörer och assistenter, sänker kostnader och höjer kvaliteten. En anordnare med 300 anställda assistenter sparar i snitt en heltidstjänst i administration jämfört med att hantera tidrapporter och rapportering till Försäkringskassan manuellt.

"Vi har samarbetat med Apptech i 11 år. Det har varit en intensiv och spännande period, då vi tillsammans utvecklat vårt viktigaste administrativa verktyg Primass. Det började med ett litet projekt som skulle underlätta enbart vårt arbete som växte snabbt och tog även plats på marknaden. Idag används Primass av flera företag inom samma och nära branscher. Apptech är en pålitlig partner som är lyhörd för kundens behov och önskemål. De är professionella och med stort engagemang lär de sig känna branschen. Detta underlättar väldigt mycket då det finns en bredare förståelse kring kraven vi behöver levereras. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete för att uppnå nya nivåer i utvecklingen av Primass."

Mira
Mira Jonsson
Medgrundare av Primass
7000
Assistenter och brukare
150 000
Tidrapporter har skapats
2,5mn
Arbetspass har hanterats
Läs mer på primass.se

Nästa referenscase

Kundcase GHT 1200X900px Start

Projektplattform för 6 000+ lärare. Barn föds inte med fördomar, de får dem av o...

Glada Hudik-teatern

Webbplats Umbraco BankID