Timekeeper

Timekeeper är den enkla lösningen för att tidredovisa och hålla ordning på timmar och artiklar i projekt, med todolistor, attestflöden, löneunderlag, fakturaunderlag och flertalet smarta integrationer.

Uppdraget

Timekeeper började utvecklas av Apptech år 2015 och blev år 2021 ett eget bolag som förvärvades av Björn Lundén AB. Tjänsten har idag över 8 000 användare och har en stabil tillväxt inom flertalet branscher, primärt företag som arbetar med projekt som behöver få kontroll på faktureringen och löneunderlag, men också en enklare rapportering för personalen.

Vi hjälper Timekeeper med ett dedikerat team av utvecklare som stöttar utvecklingen av API:er, mobilappen och kundanpassningar.

Lösningen

Timekeeper är en webbaserad tjänst med mobilappar för iOS och Android. Infrastrukturen har vuxit snabbt med många kopplingar till såväl grossister som ERP-system för utbyte av information. Multi-tenant-support och en enkel on-boarding med automatisk hantering av återkommande betalningar har varit nyckeln för att bygga en kunddatabas snabbt. Systemet innehåller bland annat:

 • Tidrapportering med timer, pass eller timmar
 • Utlägg, kvitton, traktamenten och resor
 • Arbetstidsschema, flexhantering, OB-regler
 • Kundregister, personalregister, artiklar etc
 • Löneunderlag och attestfunktioner
 • Digitalt godkännande av kund
 • Projekt med prislistor, dokument och todolistor
 • Rollbaserade funktioner för team
 • Rapporter och fakturaunderlag
 • Integrationer mot Björn Lundén, Fortnox och Visma
 • Inläsning av EDI
 • Multi-tenant-support
 • Påminnelser via pushnotiser och mail

Arbetets omfattning

Front-end
Back-end
Integration
Design
DevOps

Resultatet

Timekeeper fortsätter växa och hjälper idag tusentals människor i arbetet varje dag. Företagen får bättre koll på sina projekt och kan fakturera samt hantera löner i ett automatiserat flöde.

8 000
Användare som tidrapporterar
210 000
Projekt har skapats
timekeeper.se

Nästa referenscase

Kundcase Crosscontrol 1200X900px Start

Marknadswebb med integrerad Knowledge Base, SSO och produktinformation

CrossControl.com

Webbplats Umbraco