Loading...

Callans Trä

Webbplats med intranät och orderhantering för transporter av virke

Uppdraget

Callans Trä är ett privatägt skogsföretag som hjälper skogsägare med bl.a avverkning, skogsbruksplaner och skogsvård. Företaget har även produktion där slutprodukterna bland annat består av fönsterkarmar, dörrar, lister, panel, golv och möbler. Callans Trä behövde uppgradera sin webbplats och önskade ett intranät för information till personalen samt en orderhantering åt transportörer som hämtar virke ute hos skogsägare.

Lösningen

Vi tog fram en ny webbplats på Umbraco och utvecklade en webbtjänst där varje arbetsorder kan laddas upp, samt kopplas till kund och leverantör. Plats anges för att ge föraren en platsbeskrivning samt möjlighet att klarmarkera transporten.

Arbetets omfattning

Front-end
Back-end

Nästa referens

Kundcase WHC 1200X900px Start

WHC är ett digitalt kontroll- och felanmälningssystem med åtgärdskontroll för la...

Warehouse Check

Webbapp