Primass.se

Produktwebb för Primass LSS-system med syfte att marknadsföra tjänsten, kundberättelser och samla leads

Uppdraget

Primass är det heltäckande digitala verktyget för att anordna personlig assistans. I samband med lanseringen av en ny systemversion fick vi i uppdrag att ta fram en ny webb för att marknadsföra tjänsten. Ett så fantastiskt företag/system förtjänar en representativ webbplats. 

Lösningen

I korthet skapades en marknadwebb där besökaren enkelt hittar relevant information om vad systemet kan, kontaktvägar för den som vill veta mer och en trevlig yta där befintliga kunder kan dela med sig av sina erfarenheter av Primass. 

Arbetets omfattning

Front-end
Back-end

Resultatet

En representativ modern webbplats med tydliga kontaktvägar och enkel navigering. Webbredaktörer på Primass uppdaterar och lägger till nytt innehåll själva i användarvänliga Umbraco CMS.

Besök primass.se

Nästa referenscase

Kundcase Callans 1200X900px Start

Webbplats med intranät och orderhantering för transporter av virke

Callans Trä

Webbplats Webbapp