Södertorpsgården

Matbeställningssystem mellan restaurang och hemtjänst. För att smidigt kunna strukturera matens väg från beställning till fakturering, effektivt samordna leveranser och slippa hanteringen av betalningsmedel behövs rätt system.

Uppdraget

Södertorpsgården äger och förvaltar fastigheter med inriktning på hyreslägenheter för gruppen seniorer +55. I deras huvudanläggning i Malmö driver de dessutom en restaurangverksamhet som en service till deras hyresgäster och som en del av hemtjänst. Hemtjänsten har tydliga regler vad gäller hantering av kontanter vilket medför att personalen först måste hem till kunden för att hämta betalningsmedel, sedan till restaurangen för avhämtning av lunch och därefter tillbaka till kunden för leverans. Södertorpsgården önskade få hjälp med att ta fram ett smidigt matbeställningsystem för att förenkla detta flöde. Ett system i enlighet med de allmänna krav som ställs på dagens hemtjänstföretag.

Lösningen

Vi utvecklade ett webbaserat system för en smidig hantering av Södertorpsgårdens matbeställningar. Restaurangen skapar menyer varpå kunden beställer mat för kommande vecka. Hemtjänsten levererar lunchen och faktureringsunderlaget exporteras smidigt från systemet i slutet av månaden.

  • Skapa veckomenyer
  • Hantera beställningar
  • Skapa arbetsteam
  • Kundregister
  • Beställningslistor
  • Exportera fakturaunderlag

Arbetets omfattning

Front-end
Back-end
Design

Resultatet

"Systemet möjliggör för restaurangen och hemtjänsten att effektivt kunna planera sin verksamhet och hemtjänsten kan samordna leveranser och slipper all hantering av betalningsmedel. Alla har fått en bättre arbetssituation och sparar tid och kunden vet att maten kommer! Stor eloge till Apptech som var supersmidiga att samarbeta med."

Sven Yngvesson
VD, Södertorpsgården

Nästa referenscase

Kundcase BL 1200X900px Start

En webbaserad integrationstjänst som bokför dagskassan i iZettle till BL Adminis...

Björn Lundén <> Zettle

Webbapp Tech för CTO