InstalcoNätet

Mobilt intranät för Instalcogruppen. "Som ett eget Facebook" åt 100 bolag och deras 5 000 anställda, för att öka sammanhållningen och dela information

Uppdraget

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Företaget är en börsnoterad koncern med över 5000 anställda och 100 dotterbolag, med huvudkontor i Stockholm. Instalco insåg tidigt behovet att ha en anpassad och modern lösning i dator och telefon för kommunikation mellan alla medarbetare och företag inom gruppen. Det har tidigare funnits ett webbaserat intranät men nu önskade man en modernare plattform som kunde styra innehållet mer efter person och roll, mer flexibilitet, stöd för diskussionsgrupper och en app för iOS och Android med pushnotiser. 

Lösningen

Vi utvecklade en ny webbapplikation, API och mobilapp med en central inloggningsfunktion för samtliga inom Instalcogruppen. Instalco Identity baseras på Identity Server och innebär att ett inloggningskonto per användare kan användas globalt för att legitimera sig på fler tjänster, oavsett om du hör till flera bolag, eller vill logga in i appar och andra webbtjänster inom Instalco. Ingen vill ha fler lösenord än nödvändigt.


Sprid information till taggade urval

Intranätet har sidor och dokument som kan hanteras internt per bolag men kan också publiceras från central nivå till utvalda företag och personer. Innehållet styrs med ett taggsystem, för att nå ut till personer med vissa roller, eller bolag inom geografiska områden. Ny information kan uppmärksammas med push- och mailnotiser


Skapa sammanhållning med grupper

För att underlätta kommunikation mellan bolagens medarbetare infördes diskussionsgrupper som finns både inom bolag och tvärs över bolag, t.ex kan en grupp skapas för alla projektledare inom koncernen, eller för alla bolag i Skåne. I grupper kan text och bild användas med stöd för svarstrådar och gilla-funktion. Vi byggde även en ny funktion för att låta anställda lämna in förbättringsförslag till företaget.


Stora volymer och skalbarhet

Med över 5 000 användare och mycket information krävdes en robust arkitektur, vilket vi tog hänsyn till från start under utvecklingen av såväl API som applikationer. För att hantera utskick av notiser via push och mail utvecklade vi ett separat kösystem som säkerställer leveransen till alla mottagare utan att påverka den ordinarie tjänstens tillgänglighet.

  • Nyheter och dokumenthantering
  • Diskussionsgrupper
  • Förbättringsförslag
  • Dynamiskt rättighetssystem
  • PWA - installera webbappen på datorn
  • Mobilapp för iOS & Android
  • Push- och mailnotiser

Arbetets omfattning

Design
Front-end
Back-end
DevOps

Resultatet

Tidigare var intranätet mer som en nyhetsbank där en del information inte var relevant för varje medarbetare. Det nya intranätet är byggt mer likt ett socialt flöde, där du ser nyheter, inlägg från grupper och annan information utifrån vem du är och vad du är intresserad av. Med mobilappen och pushnotiser når man ut med information snabbt och personalen upplever att man fått en app som är både rolig och enkel att använda, samtidigt som man snabbt kan hitta viktig information ute på fältet.

"I och med vårt nya intranät och den nya funktionalitet det innehåller så känns det som att vi tagit ett stort steg framåt vad gäller kommunikation och digitalisering inom Instalco. Vi är en stor organisation där avdelningar och dotterbolag i mångt och mycket jobbar självständigt från varandra, och det här blev en bra lösning för att komma lite närmare varandra och förbättra möjligheterna för samarbete. Den tillhörande appen har öppnat upp för att inkludera fler av våra medarbetare i kommunikationsflöden vilket är viktigt för oss."

Johan
Johan Wallbäcks
Inköpschef
2 200
användare har interagerat efter 2 mån
12 000+
pushnotiser mellan personalen efter 2 mån

Nästa referenscase

Kundcase Bravura 1200X900px Start

Re-design av Bravuras kandidatportal i samband med ny grafisk profil

Bravuras jobbportal

Webbapp Tech för CTO