background
Produkter

Våra programvaror och appar

Vi tillhandahåller egna molnbaserade programvaror för att göra ditt företagande enklare. Produkterna säljs under egna namn som SaaS (mjukvara som tjänst) och är skapade utifrån flera olika branschers behov.Tidrapportering

Timekeeper är en enkel lösning för att tidredovisa och hålla ordning på företagets projekt. Tidrapportera med Timekeeper så har ni även underlag för närvaro, frånvaro, flex, övertid, utlägg, mil och traktamenten.

Läs mer om tidrapportering


Medlemshantering

Föreningssupport är ett heltäckande medlemssystem för föreningar och förbund. Systemets funktioner hjälper dig bl.a med medlemsregistrering via webben, avisering av medlemsavgifter, utskick, medlemskort, betalningsavstämning, gåvor, sponsring, kortbetalning och "min sida".

Läs mer om medlemshantering


Tidsbokning

Letsbook är ett webbaserat tidsbokningssystem utvecklat för verksamheter med kundbokning, som bygger på kundregister och kalendrar. Med en rad funktioner som t.ex. automatiska SMS-påminnelser och schemalagda arbetstider får ni kontroll på dagarna och hanterar bokningar enkelt.

Läs mer om tidsbokning