background
Tjänster Produkter

Våra egna produkter

Vi utvecklar och säljer även egna produkter som idag används av tiotusentals personer i olika verksamheter runt om i landet. Våra produkter säljs som SaaS (mjukvara som tjänst) där man betalar för det man behöver.


image

Tid- och projektsystem

Timekeeper är en enkel lösning för att tidredovisa och hålla ordning på timmar och artiklar i era projekt. Tidrapportera med Timekeeper så har ni även underlag för närvaro, frånvaro, flex, övertid, utlägg, mil och traktamenten.

Läs mer om Timekeeper

image

Medlemssystem

Medlemssystemet Föreningssupport ger din organisation en stabil grund för hantering av er viktigaste tillgång – medlemmarna! Medlemssystemets automatiska flöden ger mer tid till att fokusera på er verksamhet.

Läs mer om Föreningssupport

image

Bokningssystem

Letsbook är ett webbaserat bokningssystem utvecklat för verksamheter med kundbokning, som bygger på kundregister och kalendrar. Med en rad funktioner som t.ex. automatiska SMS-påminnelser och schemalagda arbetstider får ni kontroll på dagarna och hanterar bokningar enkelt.

Läs mer om Letsbook

Nästa

Projekt

Läs mer