Loading...

Easy Staff

Easy Staff är en mobilapp som gör det lättare för ledare och medarbetare att kommunicera internt. I appen kan personalen läsa nyheter, anmäla sig till aktiviteter, skicka ledighetsansökan och läsa noteringar från senaste medarbetarsamtalet.

Uppdraget

Idén till Easy Staff kommer från tidigare kundcase där vi på Apptech och våra kunder såg behovet av en personalapp för att nå ut med viktig information "i bruset" till personal, hantera anmälan till aktiviteter och få en överblick på vilka kollegor som är lediga eller frånvarande.

Appen skulle vara enkel att använda men också säker för att skydda företagets information med BankID, utan extra kostnader för fler mailkonton om man har tillfällig personal i företaget. Vi såg också behovet av en "egen app"-känsla med olika teman, som känns exklusivt för företaget och bygger arbetsgivarvarumärke.

Apptech startade bolaget Easy Staff AB tillsammans med två delägare för att utveckla och sälja produkten under 2022.

 

Lösningen

Vi utvecklade en webbaserad version för back-office samt en iOS och Androidversion inom loppet av endast 3 månader. Våra webbutvecklare skapade en webbplats för att marknadsföra tjänsten och samla leads med bokningsformulär för demonstrationer.

Appen är utvecklad med modern teknik och säker autentisering som skyddar kundens data. All identifiering hanteras av en central Identitetsttjänst och använder den öppna standarden Oauth 2.0 och OIDC, där användaren ger applikationen tillgång till sin information utan att dela lösenord med applikationen

 

 • Nyheter och aktiviteter
 • Chatt
 • Frånvarokalender
 • Dokument och personliga mål
 • Kontaktlista med närmast anhörig
 • Inloggning med BankID
 • Rollbaserade funktioner
 • PWA - installera webbappen på datorn
 • Mobilapp för iOS & Android
 • Pushnotiser
 • Multi-tenant med egen företagsdomän
 • Isolerad data och GDPR-säkert
 • Integrationer för synk av personalregister

Arbetets omfattning

Design
Front-end
Back-end
Integration
DevOps

Resultatet

Med Easy Staff får nu ledningen en central kommunikationsväg till alla, eller delar av, företagets medarbetare utan "bruset" som lätt uppstår i Teams, Slack och Messenger. Samtidigt får medarbetaren och chef en delad yta för att samla medarbetarsamtal, anställningsavtal, mål osv. 

Easy Staff sätter personalen i fokus och hjälper företaget att öka engagemanget och deltagandet bland medarbetare. Genom att använda Easy Staff kan chefer dela nyheter, aktiviteter och bjuda in till evenemang på ett enkelt och säkert sätt. Med appen lättåtkomlig i fickan, inkluderas hela personalstyrkan och tar kommunikationen med de anställda till en helt ny nivå.

1000
Notiser skickas ut per månad
20
Företag hittills engagerade
Noll
Lösenord har glömts bort
Läs mer på easystaff.se

Nästa referens

Kundcase Fasadgruppen 1200X900px Start

En webbplats redo för börsen åt fasadgruppen.se och dotterbolag. Fasadgruppens w...

Fasadgruppen.se

Webbplats Umbraco