Hudik Taxi AB

Webbsystem och app för skolskjutshantering

Hudik Taxi utför skolskjuts åt Hudiksvalls Kommun. Vi fick i uppdrag att ta fram en lösning för att administrera turer från en webbaserad databas samt en app för att chaufförerna ska kunna se vilka elever som ska hämtas, och på vilken plats.

Appen ersätter papper och underlättar i bilen

Den webbaserade databasen är en påbyggnad av Umbraco, vilket är samma CMS som används för den publika webbplatsen. Databasen fungerar som en central administration och har ersatt både pappersutskrifter och pärmar. Från varje chaufförs surfplatta kan uppgifter om den aktuella körningen snabbt sökas fram. Vi kompletterade appen med fler vyer för bl.a gemensamma dokument, kontaktuppgifter till personal och prislistor för övriga körningar. 

Fungerar även offline

Appen byggdes för Android och fungerar även offline då chauffören saknar täckning. När internetanslutning finns tillgänglig kan ny data synkas ned.
Vill ni också jobba med oss?

Hör av dig!
Menu