Your Voice Network AB

Ny app med nämndhandlingar från kommuner

I appen Insyn hittar du nämndhandlingar - möteskalender, dagordningar, ärenden och beslutsprotokoll från svenska kommuner. Insyn är till för både politiker och allmänhet och appen har funnits för nedladdning till iPad sedan 2014. Vi fick i uppdrag att utveckla en ny version för att fungera även i iPhone samt göra det lättare att arbeta i dokumenten.

En e-demokratiplattform från Your Voice

Insyn Sverige är en tjänst som tillhandahålls av Your Voice Network AB. En tjänst för kommun och landsting, som vill erbjuda en modern e-tjänst för hantering av nämndhandlingar och dialog mellan medborgare, politiker och kommuntjänstemän. I takt med att fler och fler började använda appen insåg man att stöd för iPhone och en bättre PDF-läsare behövdes. Man beslutade att ta fram en ny version av appen och vi blev kontaktade för att hjälpa till.

Ny app med uppdaterad design och ny teknik

Den nya appen har vi designat och byggt från grunden. Vi började med att ta fram mockups för olika skärmstorlekar. Därefter kodade vi det nya gränssnittet samtidigt som en teknisk grund på MVC-mönster togs fram.

Innehåll synkat via API

Alla nämnder, möten och protokoll hämtas via ett befintligt API och återspeglar samma information som finns på insynsverige.se. På insynsverige.se administrerar alla anslutna nämnder sina mötestillfällen och dokument.

Insyn App


Kraftfullare PDF-komponent

En ny PDF-komponent byggdes in i appen, som gör att mötesdeltagare kan skriva privata anteckningar och rita i dokumenten på ett enklare sätt än tidigare. Appen har även offline-stöd som sparar ned alla dokument lokalt.

"Apptech har hjälpt oss att ta fram en app som är otroligt användarvänlig. Detta är en nyckel för att få politiker i alla åldrar att använda appen istället för tunga pappersluntor. Är politikerna nöjda, så kan kommunen med gott samvete sluta att skicka ut pappershandligar.

Ett bra exempel är en politiker i socialnämnden som först var extremt skeptisk till appen och att inte längre få sina pappersutskick. När han hade sett hur enkelt det var att läsa, samt vilka bra anteckningsfunktioner som fanns i appen blev han totalt omvänd"


Daniel Karlsson
VD
Your Voice Network ABVill ni också jobba med oss?

Hör av dig!
Menu