Hudiksvall 2018-06-08

Apptech förvärvar mjukvaruföretag - tar medlemssystem till nästa nivå

Idag tillkännager vi att Apptech förvärvat Söderhamnsföretaget bakom medlemssystemet Föreningssupport, Bizsys AB from 1 maj 2018. Övertagandet innebär fler kunder samt att vi totalt sett blir fler medarbetare.

Om medlemssystemet

Idag hanteras ca 500 000 medlemsskap i Sverige genom Föreningssupport, med kunder som bl.a Riksförbundet HjärtLung, Brynäs IF, Prostatacancerförbundet och Feministiskt Initiativ. Medlemssystemet är mer än bara en molnbaserad programvara. Här får man som förbund eller förening hela medlemshanteringen automatiserad. Till skillnad från många andra registersystem hanteras nya medlemsskap, fakturering, inbetalningar och adressuppdateringar helt automatisk för kunderna. Kanslierna och administratörerna kan fokusera på föreningsarbetet och vara trygga med att all medlemshantering bara fungerar. Det är en stabil och genomtänkt programvara som började utvecklas redan 2002.

Mer resurser och win-win för kunderna

Apptech utvecklar och förvaltar sedan tidigare liknande molnbaserade system, fast mot andra branscher, som personlig assistans (LSS), industri, bemanning, serviceverksamhet, ekonomi- och konsultbyråer.

"I och med övertagandet utökar vi med några fler medarbetare och kan nu erbjuda ytterligare en egen produkt. Det gör oss till en bredare leverantör av molnbaserade verksamhetssystem som når ut till en större kundgrupp. Vi ser stor potential i vidareutvecklingen av Föreningssupport, som är byggt på samma tekniker vi arbetar med idag. Samtidigt tror jag vi kan tillämpa nya kunskaper i våra övriga produkter och kundspecifika lösningar också. Med fler avtalskunder och tekniska plattformar kan vi effektivisera både utveckling och kundservice. Vi kommer bl.a skapa en dedikerad avdelning för alla våra support- och förvaltningsåtaganden. Befintliga kunder till Föreningssupport ska inte märka någon skillnad alls där, som inte är till det bättre. Detta passar bra in hos oss helt enkelt och blir ytterligare ett spännande område vid sidan om våra konsultuppdrag. Kunderna till Föreningssupport får nu dessutom möjlighet till mer hjälp inom webbutveckling och kundanpassningar utöver standardsystemet.” - säger Kristofer, VD på Apptech 

Affärsrelation sedan tidigare

Apptech har sedan ett par år arbetat som underleverantör till Föreningssupport och bl.a utvecklat den nya mobilappen Insyn Sverige för Föreningssupports systerföretag Your Voice Network.

”Vi har under en längre tid haft dialoger kring fördjupat samarbete även gällande Föreningssupport och den fortsatta vidareutvecklingen. Att Apptech nu förvärvar bolaget innebär att mer resurser läggs på Föreningssupport och att vi skapar nya möjligheter för att ta systemet till nästa nivå.” - säger Daniel Karlsson, tidigare VD

Medlemshantering fortfarande en belastning för många

Många medlemmar i landets olika föreningar vet kanske inte att Föreningssupport är motorn till att varje medlem får sin årsavgift och medlemskort i brevlådan, att föreningens hemsida fungerar eller att insamlingskampanjer och andra stöttande initiativ i föreningens intressen fungerar smidigt utan manuellt arbete.

”Att värva medlemmar i en förening är för många fortfarande en belastning när man vet vilket arbete som krävs för att underhålla Excelfiler med register, sköta fakturering, bokföring och inbetalningar. Att dessutom dra igång insamlingar och kommunicera med alla medlemmar gör det hela ännu jobbigare utan ett bra digitalt verktyg i botten. Precis detta löser Föreningssupport. För en mindre förening kan istället 6,50 kr av varje medlemsavgift bekosta denna medlemshantering. Genom att klistra in färdiga moduler på sin hemsida värvar man enkelt nya medlemmar utan ökade kostnader eller mer administration. Resten sköter vi.” - säger Kristofer

Läs mer om Föreningssupport på www.foreningssupport.se

För mer information kontakta
Daniel Karlsson, VD på Your Voice Network, 0270 - 72291
Kristofer Håde, VD på Apptech och Föreningssupport/Bizsys AB, 0650 - 12210

Menu